Politica de prevenire a spalarii banilor

Politica Quanto International Consulting SRL Împotriva Spălării Banilor și de Cunoaștere a Clienților (denumită în continuare – „Politica AML / KYC”) este desemnată pentru a preveni și a atenua posibilele riscuri ca Quanto International Consulting SRL să fie implicat în orice fel de activități ilegale.

Atât reglementările internaționale, cât și cele locale impun Quanto International Consulting SRL să implementeze proceduri și mecanisme interne eficiente pentru prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului, traficului de droguri și a traficului uman, proliferarea armelor de distrugere în masă, corupție și luare de mită și să ia măsuri în cazul oricărei forme de activitate suspectă din partea Utilizatorilor săi.

Politica AML / KYC acoperă următoarele aspecte:

 • Proceduri de verificare.
 • Ofițer de conformitate
 • Tranzacții de monitorizare.
 • Evaluarea riscului.
1. Proceduri de verificare

Unul dintre standardele internaționale pentru prevenirea activității ilegale este verificarea antecedentelor clienților („CDD”). Conform CDD, Quanto International Consulting SRL își stabilește propriile proceduri de verificare în conformitate cu standardele împotriva spălării banilor și „de cunoaștere a clientului”.

2. Verificarea identității

Procedura de verificare a identității Quanto International Consulting SRL impune Utilizatorului să furnizeze Quanto International Consulting SRL documente sursă, date sau informații fiabile, independente (de exemplu, CI național, pașaport internațional, extras bancar, factură de utilități). În astfel de scopuri, Quanto International Consulting SRL își rezervă dreptul de a colecta informațiile de identificare ale utilizatorului în scopul Politicii AML / KYC.

Quanto International Consulting SRL va lua măsuri pentru confirmare a autenticității documentelor și informațiilor furnizate de Utilizatori. Vor fi utilizate toate metodele legale pentru dubla verificare a informațiilor de identificare, iar Quanto International Consulting SRL își rezervă dreptul de a verifica anumiți Utilizatori care au fost considerați riscanți sau suspecți.

Quanto International Consulting SRL își rezervă dreptul de a verifica identitatea Utilizatorului în permanență, mai ales atunci când informațiile de identificare au fost schimbate sau activitatea lor pare să fie suspectă (neobișnuită pentru un anumit Utilizator). În plus, Quanto International Consulting SRL își rezervă dreptul de a solicita documente actualizate de la Utilizatori, chiar dacă au trecut de verificări de identitate în trecut.

Informațiile de identificare ale utilizatorului vor fi colectate, stocate, partajate și protejate strict în conformitate cu politica de confidențialitate Quanto International Consulting SRL și cu reglementările aferente.

După ce identitatea utilizatorului a fost verificată, Quanto International Consulting SRL este în măsură să se îndepărteze de răspunderea legală potențială într-o situație în care Serviciile sale sunt folosite pentru a desfășura activități ilegale.

 • Documente obligatorii și cerințe opționale:

Am solicitat utilizatorilor noștri să încarce cel puțin 2 documente:

 • o fotografie color a unui document de identificare emis de guvern (carte de identitate locală, permis de conducere sau pașaport)
 • un extras bancar cu același nume, un IBAN ușor de citit și o identificare bancară corectă

Rețineți că utilizatorii pot trimite și primi în aceste IBAN-uri pe care le încarcă în declarațiile bancare. Dacă un utilizator trimite bani din alte conturi, îi cerem să încarce documente pentru aceste conturi și să le activeze fondurile numai după ce încarcă documente corespunzătoare.

Toți utilizatorii noi vor trebui să încarce un element de identificare suplimentar format dintr-o imagine/ videoclip, inclusiv următoarele elemente simultan:

 • același document de identificare emis de guvern încărcat mai sus, pe deplin vizibil fără zone acoperite
 • proprietarul documentului într-o poziție cu fața complet vizibilă și care ține documentul într-o mână
 • în cealaltă mână, un document pe hârtie care conține un text personalizat generat per utilizator

Rețineți că utilizatorii pot ține ambele documente în aceeași mână, dacă fac fotografia ca selfie, dar trebuie să respecte cerința de a nu se suprapune sau niciun segment al feței lor.

Utilizatorii pot încărca fișiere JPG/ PNG pentru fotografii sau fișiere MP4 pentru video. Pentru video, vă rugăm să vă asigurați că fața și fiecare document sunt focalizate corespunzător cel puțin consecutiv, dacă nu simultan.

Pentru utilizatorii considerați suspecți/ cu risc ridicat, putem solicita să încarce suporturi video cu cerințele de mai sus ca fiind obligatorii și nu va fi activată nicio opțiune de imagine.

 • Verificarea cardului

Utilizatorii care intenționează să utilizeze carduri de plată în legătură cu serviciile Quanto International Consulting SRL trebuie să treacă verificarea cardului în conformitate cu instrucțiunile disponibile pe site-ul Quanto International Consulting SRL.

3. Ofițer de conformitate

Ofițerul de conformitate este persoana autorizată în mod corespunzător de către Quanto International Consulting SRL, a cărei obligație este de a asigura implementarea și aplicarea efectivă a politicii AML / KYC. Este responsabilitatea acestuia de a supraveghea toate aspectele legate de finanțarea anti-spălare de bani și de combatere a terorismului la Quanto International Consulting SRL, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • Colectarea informațiilor de identificare ale utilizatorilor.
 • Stabilirea și actualizarea politicilor și procedurilor interne pentru completarea, revizuirea, transmiterea și păstrarea tuturor rapoartelor și înregistrărilor necesare în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
 • Monitorizarea tranzacțiilor și investigarea eventualelor abateri semnificative de la activitatea normală.
 • Implementarea unui sistem de gestionare a înregistrărilor pentru stocarea și regăsirea corespunzătoare a documentelor, fișierelor, formularelor și a jurnalelor.
 • Actualizarea periodică a evaluării riscurilor.
 • Furnizarea de informații către reprezentanții legii, în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile.

Ofițerul de conformitate are dreptul să interacționeze cu forțele de ordine care sunt implicate în prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului și a altor activități ilegale.

4. Tranzacții de monitorizare

Utilizatorii sunt cunoscuți nu numai prin verificarea identității lor (cine sunt), dar, mai important, prin analizarea tiparelor tranzacționale (ceea ce fac). Prin urmare, Quanto International Consulting SRL se bazează pe analiza datelor ca instrument de evaluare a riscurilor și de detectare a suspiciunilor. Quanto International Consulting SRL îndeplinește o varietate de sarcini legate de conformitate, inclusiv captarea datelor, filtrarea, păstrarea înregistrărilor, gestionarea investigațiilor și raportarea. Funcționalitățile sistemului includ:

 • Verificarea zilnică a Utilizatorilor în baza „listelor negre” recunoscute (de ex. OFAC), cumularea transferurilor prin mai multe puncte de date, plasarea Utilizatorilor pe listele de supraveghere și refuz de servicii, deschiderea cazurilor pentru anchetă acolo unde este nevoie, trimiterea de comunicări interne și completarea rapoartelor statutare, dacă este cazul;
 • Managementul cazurilor și documentelor.

În ceea ce privește politica AML / KYC, Quanto International Consulting SRL va monitoriza toate tranzacțiile și își rezervă dreptul de a:

 • se asigura că tranzacțiile de natură suspectă sunt raportate pentru aplicarea corespunzătoare a legii prin intermediul ofițerului de conformitate;
 • solicita Utilizatorului să furnizeze orice informații și documente suplimentare în cazul tranzacțiilor suspecte;
 • suspenda sau de a închide contul Utilizatorului atunci când Quanto International Consulting SRL suspectează în mod rezonabil că un astfel de Utilizator s-a angajat în activități ilegale.

Lista de mai sus nu este exhaustivă și ofițerul de conformitate va monitoriza tranzacțiile Utilizatorilor zilnic pentru a defini dacă aceste tranzacții trebuie raportate și tratate ca suspecte sau trebuie tratate ca fiind de bună credință.

5. Evaluarea riscului

Quanto International Consulting SRL, în conformitate cu cerințele internaționale, a adoptat o abordare bazată pe riscuri pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Prin adoptarea unei abordări bazate pe riscuri, Quanto International Consulting SRL este capabil să se asigure că măsurile pentru prevenirea sau atenuarea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt proporționale cu riscurile identificate. Acest lucru va permite alocarea resurselor în cele mai eficiente moduri. Principiul este că resursele ar trebui direcționate în conformitate cu prioritățile, astfel încât cele mai mari riscuri să primească cea mai mare atenție.

ACTUALIZĂRI

Quanto International Consulting SRL poate anunța și modifica politica sa de confidențialitate pe platforma chainsolutions.ro din când în când, iar politica de confidențialitate va face parte integrantă din prezentul acord.

INVESTITORI
gdpr-image
Pentru a putea oferi o experiență personalizată chainsolutions.ro folosește fișiere cookie. Consultă aici politica noastră de confidențialitate pentru mai multe detalii.