Termeni si conditii

Acest contract este încheiat între și de către dumneavoastră și și operatorul chainsolutions.ro și are efectul legal ca și un contract legal. Operatorul chainsolutions.ro înseamnă persoana juridică care, recunoscută prin lege, operează platforma chainsolutions.ro. Operatorul chainsolutions.ro poate fi numit în acest contract, individual sau colectiv, „Quanto International Consulting SRL ”. Quanto International Consulting SRL este o companie înregistrată în România cu codul unic de identificare 41818466 cu capital plătit 48.000 RON. Sediul este situat în București, strada Ferdinand I, nr. 70, etaj 3. Platforma operata de chainsolutions.ro permite interactiunea utilizatorilor cu operatorul in vederea administrarii contului investitional deschis la Quanto International Consulting SRL.

„chainsolutions.ro” înseamnă platforma operată de Quanto International Consulting SRL, inclusiv, dar fără a se limita la site-ul chainsolutions.ro, cu domeniul http://www.chainsolutions.ro .

1. Acord și executare

Conținutul acestui acord include corpul principal al acestui acord și diverse reguli care au fost postate sau pot fi postate din când în când de chainsolutions.ro. Toate regulile vor face parte integrantă din prezentul acord și vor avea același efect juridic ca și organul principal al acestui acord. Trebuie să citiți cu atenție acest acord înainte de a utiliza orice serviciu chainsolutions.ro și să acordați o atenție deosebită conținutului. Dacă aveți întrebări cu privire la acest acord puteți consulta chainsolutions.ro. Cu toate acestea, indiferent dacă ați citit cu atenție acest acord înainte de a utiliza chainsolutions.ro, veți fi obligat de acest acord atât timp cât folosiți chainsolutions.ro. Nu puteți solicita anularea sau invaliditatea acestui acord pe motiv că nu ați citit acest acord sau nu ați primit niciun răspuns de la chainsolutions.ro la solicitarea dumneavoastră. Prin prezenta promiteți să acceptați și să respectați acest acord. Dacă nu sunteți de acord cu acest acord, opriți imediat înregistrarea / activarea sau opriți utilizarea serviciului chainsolutions.ro. chainsolutions.ro poate modifica acest acord și diferite reguli din când în când, după cum este necesar, și anunța acest lucru pe site-ul web, fără a vă anunța individual.

Acordul și regulile modificate vor intra în vigoare imediat și automat după ce sunt anunțate pe site-ul web. Dacă nu sunteți de acord cu modificarea relevantă, încetați imediat utilizarea serviciului chainsolutions.ro. Dacă continuați să folosiți Serviciul chainsolutions.ro, se va considera că ați acceptat acordul și regulile modificate.

Acest acord se refera la utilizarea platformei web chainsolutions.ro si nu reprezintă în mod expres o parte componentă a contractului investitional. In relatia cu Quanto International Consulting SRL investitorul se va raporta mereu la „Contractul de administrare investitii in monede virtuale” semnat la deschiderea contului de investitii.

2. Eligibilitatea celor care se înregistrează

Prin prezenta, confirmați că sunteți o persoană fizică, juridică sau o altă organizație cu capacitate deplină pentru drepturi civile și conduite civile atunci când finalizați înregistrarea sau utilizați efectiv serviciul chainsolutions.ro în orice mod permis de chainsolutions.ro.

3. Înregistrare și cont

Acest acord va fi obligatoriu după ce ați completat informațiile, ați citit și ați acceptat acest acord și ați finalizat procesul de înregistrare urmând instrucțiunile din pagina de înregistrare sau ați completat informațiile, ați citit și ați acceptat acest acord și ați finalizat procesul de activare în urma instrucțiunilor de pe pagina de activare sau de la utilizarea efectivă de către dumneavoastră a serviciului chainsolutions.ro într-un mod permis de chainsolutions.ro. Vă puteți autentifica pe chainsolutions.ro prin adresa dumneavoastră de e-mail pe care ați furnizat-o sau confirmată-o sau orice alt mijloc permis de chainsolutions.ro. Trebuie să furnizați numele dumneavoastră real, tipul de identificare, numărul de identificare și alte informații cerute de legi și reglementări. Dacă informațiile pe care le-ați furnizat în timpul înregistrării nu sunt exacte, chainsolutions.ro nu își va asuma nicio responsabilitate și orice pierdere, directă sau indirectă, iar consecințele negative rezultate din aceasta vor fi suportate de dumneavoastră. Conturile chainsolutions.ro pot fi utilizate doar de persoana al cărei nume este înregistrat.

chainsolutions.ro își rezervă dreptul de a suspenda, îngheța sau anula conturile care sunt utilizate de alte persoane decât persoanele cele în ale căror nume sunt înregistrate conturile.

chainsolutions.ro nu va asuma nicio responsabilitate legală pentru aceste conturi.

4. Informații utilizator

În timpul înregistrării sau activării, trebuie să furnizați și să actualizați cu exactitate informațiile dumneavoastră urmând instrucțiunile de pe pagina relevantă în conformitate cu legile și reglementările în vigoare, pentru a le face veridice, în timp util, complet și exact. În cazul în care există vreo îndoială rezonabilă că orice informație furnizată de dumneavoastră este greșită, neadevărată, nevalabilă sau incompletă, chainsolutions.ro va avea dreptul să vă trimită o notificare pentru a efectua anchete și a solicita corecții, pentru a elimina informațiile relevante direct și, după cum poate fi cazul, să încheie integral sau parțial serviciul chainsolutions.ro. chainsolutions.ro nu își va asuma nicio responsabilitate și nicio pierdere, directă sau indirectă, iar consecințele adverse rezultate din aceasta vor fi suportate de dumneavoastră. Trebuie să completați și să actualizați cu exactitate adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de telefon, adresa de contact, codul poștal și alte informații de contact, astfel încât chainsolutions.ro sau orice alt utilizator să vă poată contacta în mod eficient. Veți fi singurul și pe deplin responsabil pentru orice pierdere sau cheltuieli suplimentare suportate în timpul utilizării serviciului chainsolutions.ro de către dumneavoastră, dacă nu puteți fi contactat prin aceste informații de contact. Recunoașteți și sunteți de acord că aveți obligația de a păstra actualizate informațiile dumneavoastră de contact și de a lua măsuri, după cum poate solicita chainsolutions.ro, dacă există modificări sau actualizări.

5. Securitatea contului

Veți fi singurul responsabil pentru păstrarea siguranței contului și a parolei dumneavoastră chainsolutions.ro și veți fi responsabil pentru toate activitățile efectuate prin conectarea cu ajutorul emailului dumneavoastră, prin contul și parola chainsolutions.ro.

Sunteți de acord că:

veți informa chainsolutions.ro imediat dacă sunteți la curent cu orice utilizare neautorizată a contului și parolei dumneavoastră de către orice persoană sau a oricărei alte încălcări a regulilor de securitate;

veți respecta cu strictețe securitatea, autentificarea, tratarea, taxarea, mecanismul de retragere sau procedurile site-ului / serviciului;

6. Serviciul chainsolutions.ro

Prin intermediul serviciului chainsolutions.ro și al altor servicii furnizate de chainsolutions.ro și afiliații săi, membrii pot avea acces la informații privind evolutia contului propriu de investitii deschis la Quanto International Consulting, pot participa la activități organizate de chainsolutions.ro și se bucură de alte servicii de informații și servicii tehnice.

Dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că, chainsolutions.ro poate, la solicitările autorităților guvernamentale (inclusiv departamentele judiciare și administrative), să furnizeze informațiile de utilizator furnizate de dumneavoastră către chainsolutions.ro, înregistrările tranzacțiilor și orice alte informații necesare. Dacă se presupune că se încalcă drepturile intelectuale ale altor persoane sau alte interese legitime, chainsolutions.ro poate furniza informațiile de identificare necesare deținătorului de interese dacă chainsolutions.ro decide în mod preliminar că există această încălcare.

7. Ghidul utilizatorului serviciului chainsolutions.ro

Prin prezenta, vă obligați să respectați următoarele acorduri în timpul utilizării serviciului chainsolutions.ro pe chainsolutions.ro: Toate activitățile pe care le desfășurați în timpul utilizării serviciului chainsolutions.ro vor respecta cerințele legilor, reglementările, documentele de reglementare și diferitele reguli ale chainsolutions.ro, nu vor încălca interesele publice, etnia publică sau interesele legitime ale altor persoane, nu vor constitui o evaziune a impozitelor sau taxelor plătibile și nu vor încălca acest acord sau regulile relevante. Dacă încălcați promisiunile anterioare și, prin urmare, provocați orice consecință legală, vă veți asuma în mod independent toate responsabilitățile legale în nume propriu și nu veți tine chainsolutions.ro vinovat pentru orice pierdere rezultată din această încălcare. Nu veți folosi nicio informație de pe chainsolutions.ro în scop comercial, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea oricăror date afișate pe chainsolutions.ro prin copiere, diseminare sau orice alte mijloace fără acordul prealabil scris al chainsolutions.ro. Nu veți folosi niciun dispozitiv, software sau subrutină pentru a interveni sau încerca să interveniți în funcționarea normală a chainsolutions.ro sau în orice tranzacție sau activități în desfășurare pe chainsolutions.ro. Nu veți întreprinde nicio acțiune care să inducă dimensiuni nerezonabile de încărcare a datelor pe echipamentul de rețea al chainsolutions.ro. Recunoașteți și sunteți de acord că: chainsolutions.ro va avea dreptul să stabilească unilateral dacă ați încălcat vreunul dintre aspectele de mai sus și, în conformitate cu o astfel de determinare unilaterală, va aplica regulile relevante și va lua măsuri în baza acestuia sau va înceta furnizarea serviciilor pentru dumneavoastră, fără consimțământul dumneavoastră sau o notificare prealabilă. După cum este necesar pentru a păstra ordinea și securitatea datelor pe chainsolutions.ro, chainsolutions.ro va avea dreptul să închidă comenzile relevante și să întreprindă alte acțiuni în cazul oricaor alte evenimente care perturbă ordinea normală de functionare a platformei. Dacă încălcarea dumneavoastră a fost demonstrată de orice documente juridice valabile emise de autoritățile judiciare sau administrative sau chainsolutions.ro stabilește la discreția sa că este posibil să fi încălcat condițiile prezentului acord sau regulile sau legile și reglementările, chainsolutions.ro va avea dreptul să publice pe chainsolutions.ro astfel de presupuse încălcări și acțiunile întreprinse împotriva dumneavoastră de către chainsolutions.ro. În ceea ce privește informațiile pe care le-ați publicat pe chainsolutions.ro care se presupune că încalcă sau nu sunt în conformitate cu legea, cu interesele legitime ale altor persoane sau cu acest acord sau regulile, chainsolutions.ro va avea dreptul de a șterge aceste informații fără nicio notificare pentru dumneavoastră și de a aplica sancțiuni conform regulilor. În ceea ce privește orice act pe care l-ați putut efectua pe chainsolutions.ro, inclusiv cele pe care nu le-ați efectuat pe chainsolutions.ro, dar au avut impact asupra chainsolutions.ro și a utilizatorilor săi, chainsolutions.ro va avea dreptul de a determina unilateral natura și dacă acesta constituie încălcarea acestui acord sau a oricărei reguli va impune sancțiuni în consecință. Vă păstrați toate dovezile legate de acțiunile dumneavoastră pe cont propriu și vă veți asuma toate consecințele adverse rezultate din neîndeplinirea sarcinii dumneavoastră. Dacă presupusa încălcare a promisiunilor dumneavoastră cauzează pierderi oricărui terț, vă veți asuma exclusiv toate obligațiile legale în nume propriu și nu veți tine chainsolutions.ro vinovat de nicio pierdere sau cheltuiala suplimentara. Dacă, din cauza oricărei presupuse încălcări a legii sau a acestui acord, chainsolutions.ro suportă pierderi solicitate de orice terț pentru o despăgubire sau suferă orice sancțiune impusă de orice autoritate administrativă, chainsolutions.ro vă va solicita despăgubirea oricăror pierderi și cheltuieli cauzate prin aceasta, inclusiv onorariul rezonabil al avocatului.

8. Obiectul și limitarea răspunderii

chainsolutions.ro va furniza serviciul chainsolutions.ro „așa cum este” și „disponibil comercial”. chainsolutions.ro neagă orice garanție expresă sau implicită cu privire la serviciul chainsolutions.ro, inclusiv, dar fără a se limita la aplicabilitate, fără erori sau omisiuni, continuitate, acuratețe, fiabilitate sau potrivire pentru un anumit scop. Între timp, chainsolutions.ro neagă orice promisiune sau garanție cu privire la eficacitatea, exactitatea, corectitudinea, fiabilitatea, calitatea, stabilitatea, completitatea și actualitatea tehnologiei și informațiilor implicate de serviciul chainsolutions.ro. Dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că, chainsolutions.ro nu va fi responsabil pentru niciuna dintre pierderile dumneavoastră cauzate de oricare dintre următoarele evenimente, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, bunăvoință, utilizare sau date sau orice alte pierderi intangibile (indiferent dacă chainsolutions.ro a fost informat despre posibilitatea unor astfel de pierderi): utilizarea sau eșecul în utilizarea serviciului chainsolutions.ro. Sunteți de acord să despăgubiți și să nu tineti repsonsabil chainsolutions.ro, contractanții și licențiatorii săi, precum și directorii, ofițerii, angajații și agenții respectivi si acestora și împotriva oricărei solicitări și a oricăror cheltuieli, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din utilizarea site-ului chainsolutions.ro de către dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la eliminarea dumneavoastră în cazul încălcării prezentul acord.

9. Confidentialitate

Utilizatorul va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizeaza chainsolutions.ro. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul acord.

Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, utilizatorul ofera chainsolutions acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii, si este de acord ca chainsolutions.ro sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care utilizatorul le-a trimis prin intermediul platformei. Chainsolutions.ro nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Prin inscrierea in baza de date a chainsolutions.ro, utilizatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre chainsolutions.ro si/sau terti, parteneri ai chainsolutions.ro: prestatori de servicii, precum si de agentii de stat, guvernamentale, atunci cand legislatia specifica acest lucru.

10. Rezilierea contractului

Sunteți de acord că, chainsolutions.ro va avea dreptul să rezilieze integral sau parțial serviciul chainsolutions.ro, să înghețe temporar sau definitiv (să anuleze) autorizațiile contului dumneavoastră pe chainsolutions.ro la discreția exclusivă a chainsolutions.ro, fără nicio notificare prealabilă, indiferent de motiv, și chainsolutions.ro nu va fi responsabil față de dumneavoastră; cu toate acestea, chainsolutions.ro va avea dreptul să păstreze și să utilizeze datele tranzacțiilor, înregistrările și alte informații care au legătură cu un astfel de cont. În cazul oricăruia dintre următoarele evenimente, chainsolutions.ro va avea dreptul să rezilieze direct acordul prin anularea contului dumneavoastră și va avea dreptul de a îngheța (anula) autorizațiile contului dumneavoastră pe chainsolutions.ro și de a retrage contul chainsolutions.ro corespunzător al acestuia: după ce chainsolutions.ro încheie serviciile către dumneavoastră, încercați să vă înregistrați sau vă înregistrați pe numele oricărei alte persoane ca utilizator chainsolutions.ro din nou, direct sau indirect; conținutul principal al informațiilor utilizatorului pe care le-ați furnizat este neadevărat, inexact, nevalabil sau incomplet; atunci când acest acord (inclusiv regulile) este modificat, declarați și notificați în mod expres chainsolutions.ro despre dorința dumneavoastră de a accepta acordul de servicii modificat; orice alte circumstanțe în care chainsolutions.ro consideră că ar trebui să încheie serviciile. După încheierea serviciului de cont sau după ce autorizațiile contului dumneavoastră pe chainsolutions.ro sunt înghețate definitiv (anulate), chainsolutions.ro nu va avea nicio obligație să vă păstreze sau să vă dezvăluie nicio informație din contul dumneavoastră sau să vă transmită informații pe care nu le-ați citit sau care v-au fost trimise de vreun terț. Sunteți de acord că, după încheierea acordului dintre dumneavoastră și chainsolutions.ro, chainsolutions.ro va avea totuși drepturile de a: păstra informațiile utilizatorului și toate informațiile de tranzacție din timpul utilizării serviciului chainsolutions.ro. Va face plângere împotriva dumneavoastră în conformitate cu acest acord dacă ați încălcat legile, prezentul acord sau regulile în timpul utilizării serviciului chainsolutions.ro. După ce chainsolutions.ro suspendă sau încheie Serviciul chainsolutions.ro, activitățile dumneavoastră de tranzacționare înainte de o astfel de suspendare sau de încheiere vor fi tratate în conformitate cu următoarele principii și veți gestiona cu propriile eforturi și veți fi pe deplin răspunzător pentru orice litigii, pierderi sau cheltuieli suplimentare cauzate și veți păstra chainsolutions.ro inofensiv față de orice pierderi sau cheltuieli: chainsolutions.ro va avea dreptul să șteargă, în același timp, suspendarea sau încetarea serviciilor, informații legate de orice jetoane de monedă tranzacționate pe care le-ați încărcat pe chainsolutions.ro înainte de suspendare sau reziliere. Dacă ați ajuns la vreun acord de cumpărare cu orice alt membru înainte de suspendare sau reziliere, dar un astfel de acord nu a fost efectiv executat, chainsolutions.ro va avea dreptul de a șterge informațiile referitoare la un astfel de contract de cumpărare și monedele în cauză. Dacă ați ajuns la vreun acord de cumpărare cu un alt membru înainte de suspendarea sau reziliere și un astfel de acord a fost parțial executat, chainsolutions.ro poate alege să nu șteargă tranzacția; cu toate acestea, chainsolutions.ro va avea dreptul să vă notifice situația de participare în același timp cu suspendarea sau rezilierea. 

INVESTITORI
gdpr-image
Pentru a putea oferi o experiență personalizată chainsolutions.ro folosește fișiere cookie. Consultă aici politica noastră de confidențialitate pentru mai multe detalii.